Testsidan
Prova på den här sidan först t.ex. nytt foto eller en text hur det kommer att se ut.


Tillsyn Sept 2016           Alla stag och vajrar i ordning inför vintern 9/10-16  / Sverker
  (y) 

Slyrensning vid brons närhet  6/7 - 2019 

    Foto Bernt Olsson

För att bron inte åter skall bli ett rivningsobjekt utför vi ofta kontroll av bl.a.  vajrar  med fästen, trävirket på räcken och gångbanor, begynnande rostangrepp på pylonerna och stänger.  Samt en gång varje sommar samlas Föreningen Hängbrons Vänner    för en gemensam arbetsdag där reparationer och städning utföres.   Stigar och omgivning rensas från sly och annat.  Vinterns stormar lämnar ofta spår efter sig i form av nedfallna träd. 


Må det aldrig mera bli så här!    Bilden klickbar  

 :-[ 
År 2004 såg bron ut så här!