Små händelser

Den 6/9 2007 kom en kraftig vind  från norr som gjorde att  hängbron böjde sig!

Den starka nordvinden gjorde att en av staglinorna släppte vid ett linlås.
Detta åtgärdades omedelbart med en ny vajer och ett kraftigare linlås .