1 juli hade Föreningen Hängbrons Vänner städ-och inspektionsdag. Linor och fästen utan anmärkning. Trädetaljer med lav och mossa rengjordes. Vindfällen på stigar runtom togs bort och björkar som bävern hade fällt intill hängbroföreningens vindskydd togs tillvara till ved för vindskyddets grillplats.


             Fotograf: Bernt Olsson

Fotograf:Bernt Olsson

Fotograf:Bernt Olsson

Fotograf:Bernt Olsson

Fotograf:Bernt Olsson