Röjdag

1 juli hade Föreningen Hängbrons Vänner städ-och inspektionsdag. Linor och fästen utan anmärkning. Trädetaljer med lav och mossa rengjordes. Vindfällen på stigar runtom togs bort och björkar som bävern hade fällt intill hängbroföreningens vindskydd togs tillvara till ved för vindskyddets grillplats.

   Foton: Bernt Olsson

  
Bortskrapning av mossa från trävirket

  
Rostig bult som har byts ut.

Roger

Foton:  Bernt Olsson


Håkan tillverkar ved  till vindskyddet
 
Om någon trillar i vattnet!
Foto:Bernt Olsson


      Vindfälle som tas tillvara ,  -eller ett träd som stod i vägen vid bäverns fällningar?


Till toppen