Röjdag vid Hängbron 2021-07-03

Vid röjdagen utfördes underhåll på bron bl.a byttes lärkvirke i överliggare samt räcken

även borttagning av lavar.

Fantastiskt väder och god tårta!

Stort tack till alla!

 

Håkan anländer till bron med nysågat lärkvirke från Österede Såg

  

Den jättegoda tårtan bakades av Annika på Österede Gårdsbageri.Stort Tack! 

En ny överliggare av lärk på plats.Karl monterade dit denna.

 

Gunilla jobbade med borttagning av lavar viktigt för att inte binda vatten i träet.


Magnus ,Roger och Tobias i full färd med byte av lärkvirke på hängbron.

Foton:Sverker Björnhagen


Arbetsdagen den 1juli-2017

Den här dagen hade Föreningen Hängbrons Vänner 
städ-och inspektionsdag. 
Linor och fästen utan anmärkning. Trädetaljer med lav och mossa rengjordes. Vindfällen på stigar runtom togs bort och björkar som bävern hade fällt intill hängbroföreningens vindskydd togs tillvara till ved för vindskyddets grillplats.

   Foton: Bernt Olsson

  
Bortskrapning av mossa från trävirket

  
Rostig bult som har byts ut.

Roger

Foton:  Bernt Olsson


Håkan tillverkar ved  till vindskyddet
 
Om någon trillar i vattnet!
Foto:Bernt Olsson


      Vindfälle som tas tillvara ,  -eller ett träd som stod i vägen vid bäverns fällningar?Arbetsdagen den 7 juli-2018

                            

Samling inför dagens göromål.

Foto: Greger Olsson

Olika arbeten utfördes på bron bl.a
Skrapning av broräcken och planering inför ett byte av en vajer samt underhåll av brobana och spikförband.Vädret var soligt men blåsigt.


Sverker slår bort sly vid västra broänden.

 

Bortskrapning av mossa och lava på räcken och brobana. Vid behov även småreparationer.

 


Snart färdig skrapat för i år!

 


-Men vi kan väl skrapa en liten stund till ?


Till toppen