Renoveringen 3

 1 / 2 / 3 / 4

Greger  och   Sverker uppdaterar sidorna!

Torsdagen den 13 juli 2006

  Med traktor och släpvagn anlände Håkan Lindström och Sverker Björnhagen med ett lass ställnings materiel till västra pylonen.
 Det var dags för målning av pyloner och kablar.   Byggnadsställningen hade lånats från Elias Bygg i Sollefteå. För att slippa korsa järnvägen vid Österede bestämde Håkan och Sverker att  köra ner på "sörsia". Där fanns även  Kjell Pettersson,Roger Gustafsson, Karl Olsson och Gunilla Jadbrant till hands att hjälpa till med bärning och montering. 
För fotografens skull har dom alla ställt upp sig på ställningen Bild 1 enl. känt maner.    
Byggnadsställningen var försedd med hjul så den gick lätt att flytta över bron.                         
 
Här har den västra pylonen delvis blivit grundmålad


Dags för besiktningen 
Besiktning skall ske den 17 juli och den dagen bör pylonen vara färdigmålad för att inte behöva flytta  byggställningen onödigt många gånger.   Ett viktigt ställe att kontrollera kabeln på är just på pylontoppen.


Lars A.  Brotjänst Borlänge

      Pylon topp med kabelsäte och kabel.

Bron besiktades av Lars Ahlvik från Brotjänst AB i Borlänge. En så kallad Huvudinspektion, enligt Vägverkets Broinspektions-handbok, genomfördes där i princip allt som går att titta på granskades. Stålbalkar, kabel, hängstag, smide, trä, betong, skruvförband, ja allt! Inspektören såg faktiskt ganska nöjd ut. Vi passade också på att sprickindikera kabeln där den passerar över pylonerna, när ställningen var på plats. Dessa områden anses vara särskilt påkända. Inga sprickor eller andra fel upptäcktes dock. Ju mer man ser av kabeln desto mer häpen blir man över hur väl bevarad den är efter alla år. Det är väl Rolf Anderssons akrobatiska rostskyddsmålning för åratal sedan som fungerat så bra! Innan vi kan få ett slutgiltigt godkännande ska en rutinmässig undervattensinspektion av fundamenten genomföras. Denna kommer att ske senare i sommar, så snart vi kan hitta en ledig och behörig dykare.  Dom har ju sin högkonjunktur precis nu under sommaren. 
Hälsningar Roger

Den västra pylonen är färdigmålad och besiktad.  Här pågår nedtagning och flyttning av byggställningen till den östra pylonen .    Detta sker under tiden kontrollanten synar övriga detaljer             Här  skall kablarna  målas.                                  Den östra delen är färdigmålad och besiktad. 

              Karl har tagit på sig ett toppen jobb!                           Här syns resultatet av hans beslut.        

Målningsarbetet är nu inne i sitt slutskede. Sista delen av kablarna skall få sin påstrykning av kall asfalt. Sen skall byggnadsställningen återlämnas till  ägaren.     Men än återstår det en del arbete,.

Onsdagen den 26 juli 2006

  • Tillbaka till början på Renoveringen 3

  • Proffshjälp fick vi av Karl-Olov, att ta bort träd som kan skada hängbrons västra sida vid ev. stormfällni

Och Emelie, Björn, Isak och Julia röjer och gör snyggt vid stigen fram till bron. 
Julia tar en liten vilopaus under röjningsarbetet. 

Den färdiga bron.                                                         Ja skylten naturligtvis. Den skall sättas upp igen. .

Söndagen den 13 augusti

Sen är det bara komplettering av några vajrar innan höststormarna kommer. Roger Gustavsson och Bengt Andersson har påbörjat monteringen  för att stadga bron ännu mera

Håkan och Kjell samlar ihop allt löst virke.             Lillemor och Inger bär undan övertaliga bräder och plank

Måndagen den 28 april

Dykare infann sig den här dagen för kontroll att inga skador finns på fundamenten under vattenytan.

Under några dagar i augusti

Samtidigt med broarbetet pågick också en uppsnyggning av stigarna i närheten av bron. Här jobbas det flitigt med sågar och allt ris och dylikt städades bort. Och hela bron kan nu betraktas  från den uppröjda stigen..         Och se vad prydligt Björn, Emelie, Julia och Isak har gjort det här.  

Foto Inger Olsson 

Fortsättning se Renoveringen 4