Medlemskap

Bli medlem i föreningen


Medlemsavgiften är bestämd till 100 kr per år.
Pengarna går oavkortat till underhållet av bron.


Med ditt medlemskap är du medhjälp till att bevara en unik hängbro.
Tack på förhand!
Föreningen Hängbrons Vänner

Organisationsnummer 802430-1932

Inbetalning kan ske till bankgiro nr: 5722-6862
Glöm inte att skriva avsändarnamn och adress

Välkommen!
______________________
Hur kommer man till bron?Det finns 3 olika vägval

1. Kortast väg ner till bron är från Österede Anhalten 500 m.Vid väg 87 ta av vid
skylt Österede-Hängbron naturstig. Gå över järnvägen vid den nya övergången och
följ vägen till vändplanen.  Till vänster på vändplanen fortsätter stig/väg relativt
brant ner mot bron.Total längd ca 500 m.

2. Vid Edesmoarna längs väg 701  6 km från Hannesforsbron och 8 km från Ragunda 
finns nygjord parkeringsplats.Från parkeringsplatsen finns gångstig 1 km markerad 
ner mot älven och hängbron.  Följ de gula markeringskäpparna.Total längd ca. 1 km.

3. Från Döda Fallet finns en gångstig längs Indalsälven 3,5 km.  Gå över järnvägen på
gångbron och håll till vänster i Fallet genom naturreservatet ca.1km. Här kommer man efter att ha passerat spängerna in på stig som leder mot Hängbron. Följ de gula markeringskäpparna.Total längd ca. 3,5 km.

Sverker

Kontakt kan tas via epost adress  veta-mera@hangbron.com
Styrelsen