Bild från röjdagen 7/7-18

                             


Foto: Greger Olsson

Olika arbeten utfördes på bron bl.a
Skrapning av broräcken och planering inför ett byte av en vajer samt underhåll av brobana och spikförband.Vädret var soligt men blåsigt.

                hemsida:        www.hangbron.com 
              Facebook :        hängbrons vänner


                        Var så god!
           Här är några dagars väder
           vid hängbron och Österede.

klart.se