Röjdag Hängbrons Vänner

                                Lördag 7/7 kl.9.00    

                     Vi ska utföra underhållsarbeten nere vid Hängbron.

Välkommen!

Inget spring över bron!
Vildhussloppet inställd
p.g.a. för få deltagare!

På eftermiddagen lördagen den 26 maj 
passerar Vildhussloppets löpare över hängbron!
 Missa inte det!hemsida: www.hangbron.com Facebook :hängbrons vänner

                        Var så god!
           Här är några dagars väder
           vid hängbron och Österede.

klart.se