Inspektion av bron utfördes av Sweco

2021-07-15

Inspektion av Hängbron över Indalsälven enligt Naturvårdsverkets Vägledning-Förvaltning-Statliga ledsystemet kap.6 

Johan Bergdahl och Christian Lind från Sweco tillsammans med Roger Gustafsson Hängbrons Vänner på Hängbroparkeringen innan inspektionen.

Resultat samt mera bilder från inspektionen under Tillsyn o Arbete.

Foton: Sverker Björnhagen

Bilder från arbetsdagen se sidan Arbetsdagar 2017,2018 o 2021 


Ny banderoll vid Hängbroparkeringen  södra sidan.

Tillverkning: J.A.V Skylt& Montage AB Hammarstrand

Foto: Sverker Björnhagen

 

Hängbroparkeringen är belägen längs väg 701 mellan Hannesforsbron och Ragunda Stationssamhälle på Edesmoarna 6 km från Hannesforsbron och 8 km från Ragunda.Stigen ner till bron är 1,1 km.

Foto:Bernt Olsson

Om du vill bidra till brons underhåll kan du lämna ett bidrag med Swish.

Swishnummer:1231699651

 


Välkommen att besöka hängbron!                hemsida:        www.hangbron.com 
                        Facebook :        hängbrons vänner                        Var så god!
           Här är några dagars väder
           vid hängbron och Österede.

klart.se