Samling 3

Ansökningar om projektmedel 2006-02-15:
Vi ansökte om projektmedel i februari 2006.Vi hade i det läget redan blivit lovade lärkvirke till ett värde av 80.000 kr från Lärkprojektet Siblarch som drevs av Jilu i Bispgården.Vi hade även blivit lovade stöd av Vattenfall,Z-lyften samt från Skogsstyrelsen.Ragunda kommun genom Anders Jönsson hjälpte oss att förmedla ansökningen till Länsstyrelsen.Vi fick under våren /sommaren 2006 hjälp av ytterligare företag som sponsrade föreningen.

hangbronansokanmedelsid1.pdf (Ansökan om bidrag till upprustning av hängbron)

hangbronansokanmedelsid2.pdf (resultat och kostnadskalkyl)

hangbronansokanmedelsid3.pdf (genomförande och åtgärder i projektet)

hangbronansokanmedelsid4.pdf (tidsplan och miljömål)

hangbronansokanmedelsid5.pdf (lokala aktörer,projekttid samt samband med övergripande arb.)

De företag som sponsrade oss var :BIMAB AB Bispgården,Birstaverken Sundsvall,Föreningen Hängbrons Vänner(ideellt arbete av medlemmarna),Hugos Trä i Höglunda,Högbrons Såg Lyrestad,INTERREG projektet SIBLARCH,Inspecta AB Sundsvall,Länsstyrelsen i Jämtlands län,International Färg Göteborg,Jämtlands Institut för Landsbygdsutveckling JILU,MLG Byggimport AB Alingsås,Ragunda Kommun,Destination Ragundadalen/Ragundadalen Turism,Skogsstyrelsen i Hammarstrand,Statens Naturvårdsverk,Wilhelm Verner AB Göteborg,Wasawood AB Skutskär,Vattenfall AB Bispgården,ZEPRO Z-lyften Bispgården.

hangbrontavlasponsorer.pdf (Skylt som sitter vid östra/norra landfästet nere vid hängbron)

zeprointyg.pdf (Z-lyften sponsrade bl.a med galvade underliggare)

inspectabidrag.pdf (Inspecta hjälpte oss med besiktningskostnader)

En viktig del i projektet var att röja upp och återställa de stigar som fanns till och från hängbron.
Detta utfördes av Skogsstyrelsen i Hammarstrand genom personal i projektet skog och miljö.
Arbetena utfördes på vårvintern 2006.Stigarna som iordningställdes var Döda Fallet-Hängbron,Anhalten-Hängbron(Norra sidan)Hängbron-Sönnemån(Sörsia).

skogsstyrelsenkostnadsforslag.pdf (Skogsstyrelsens kostnadsförlag för arbetena)

stigartillhangbron_0002.pdf (Stigarna som skogsstyrelsen röjde och iordningställde) 

thureskisstigdodafallet.pdf (Skiss på stigen till Döda Fallet av Thure Eriksson)

Eftersom byggnationen delvis tog plats över öppet vatten uppkom krav på att ha en arbetsmiljöplan.Här fick vi hjälp av Ulf Granberg(Tekniska Avdelningen Ragunda kommun).I detta sammanhang tecknade vi även kollektivavtal för de utförda arbetena med Svenska Byggnadsarbetarförbundet Avdelning 38 (Byggnads Jämtland-Härjedalen)

byggnadskollektivavtalsid1.pdf (Avtalets innebörd,löneformer,granskning och mätningsarvode)

byggnadskollektivavtalsid2.pdf (Förhandlingsordning,försäkringar och giltighetstid/uppsägning) 

Bidrag till restaurering av hängbro,Västerede, Fors s:n Ragunda k:n, Jämtlands län
Föreningen erhöll bidrag till kulturmiljövård av länsstyrelsen i Jämtland 2006-06-02.

länstyrelsenbidraghangbronkultur.pdf (Beslutet och villkoren)

lansstyrelsenbidraghangbronkultur2.pdf (Bakgrund samt underskrifter av Länsantikvarierna)