Till Dokumentsamling 1
Till Dokumentsamling 3
Till Dokumentsamling 4


Samling 2

Föreningen Hängbrons vänner är en ideell förening.Årsmöte ska hållas varje år under maj eller juni.
Kallelse till stämma ska ske senast 10 dagar före stämman.

Stadgar:

stadgarhangbronsvannersid1.pdf

stadgarhangbronsvannersid2.pdf

stadgarhangbronsvannersid3.pdf

Registreringsbevis hos skatteverket 2005-12-21.

foreningenhangbronsvannerbevisregistrering.pdf

Grafisk profil och markndsföring av föreningen:
Viktigt för en förening är att värva medlemmar.Här har styrelseledamoten Marianne Eriksson Holmberg varit en stor tillgång.Hon har gjort ett flertal skisser,informationer,medlemskort samt inte minst julkort.

hangbronmarianneinfo1.pdf (den första informationen som Marianne gjorde ang. hängbron)

hangbroninbjudaninvigningmarianne_NEW.pdf (inbjudan till invigningen 2006-09-02)

hangbronröjdagmarianne.pdf (inbjudan till årsmöte/röjdag året efter 2007)

hangbrongodjulmarianne.pdf (utskick av tillönskan om god jul samt medlemserbjudande vykort)

Hike and Bike.
Ragundadalen turism i samarbete med Hike and Bike har ordnat rundvandringar i och runt Döda Fallet.Här har i den långa guidade turen ingått vandring på naturstigen till Hängbron.

hikeandbikesid1.pdf (Döda fallet-Guidad tur)

hikeandbikesid2.pdf (Fakta och information)

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Upprustning av hängbron över Indalsälven söder om Döda Fallet" 2006-04-24.
Det huvudsakliga stödet till restaureringen kom från Naturvårdsverket .Bidrag till lokala naturvårdsprojekt (2003:598).

lansstyrelsenlokalanaturvardsprojsid1.pdf (Beslutet och villkoren)

lansstyrelsenlokalanaturvardsprojsid2.pdf(Redogörelse,motivering,förväntade resultat,utbetalning)

lansstyrelsenlokalanaturvardsprojsid3.pdf(Övriga upplysningar och underskrifter)