Under 2016 har boken RagundaDalens glömda skatt kommit ut.Det är en barnbok med text och Illustrationer
av Kristina Larsson.Hängbron finns med i berättelsen.

  Ragundadalensglomdaskatt.pdf