Tillsyn Sept 2016           Alla stag och vajrar i ordning inför vintern 9/10-16  / Sverker
  (y) 

För att bron inte åter skall bli ett rivningsobjekt utför vi ofta kontroll av bl.a.  vajrar  med fästen, trävirket på räcken och gångbanor, begynnande rostangrepp på pylonerna och stänger.  Samt en gång varje sommar samlas Föreningen Hängbrons Vänner    för en gemensam arbetsdag där reparationer och städning utföres.   Stigar och omgivningen kring bron  rensas från sly och annat.  Vinterns stormar lämnar ofta spår efter sig i form av omkullblåsta träd. 


Träd och buskar rensas bort vid brons närhet.     Foto Bernt Olsson


Några bilder från förr  

:-[ År 2004

Det här året var bron i det här skicket!

Måtte vi aldrig mera få uppleva den så här!
  =-O År 2005 

Här har påbörjats rivning av bron. 


 ;-)År 2006 

Här gör Thure första inledande arbetet på brorenoveringen.


:-D  År 2006


 Mitt Nytt  kom på besök och intervjuvade Owe och Sverker.